Brug af vaskeriet.

Der er en chip pr. husstand og har du endnu ikke afhentet en, så kan du henvende dig på varmemester kontoret og få udleveret en, sammen med en aktiverings kode.

Chippen giver både adgang til vaskeriet samt til alle maskinerne via et betjeningspanel.

Alt hvad man køber via chippen, vil blive trukket over huslejen med 2 måneders interval. F.eks. har man vasket i januar, så bliver man først opkrævet over huslejen for marts måned osv.

Det er vigtigt, at man passer godt på sin chip. Mister man den, skal man kontakte kontoret på Engstien 2A, hurtigst muligt, så den kan blive spærret, hvilket forhindrer andre i at misbruge den.

Da chippen ikke har nogen adresse på, er det også vigtigt, at man ikke får den forbyttet nede i vaskeriet med en anden beboer som vasker samtidig. Det kan resultere i at man kommer til at vaske på hinandens regning. Derfor anbefales det, at man sætter chippen i en let genkendelig nøglering – f.eks.. en rem man kan have rundt om halsen.

Chippen er erstatnings pligtig koster 300,00 kr. i erstatning for en ny. Beløbet opkræves over huslejen og man kan bestille en ny på kontoret på Engstien 2A.

Ved fraflytning skal chippen afleveres sammen med nøglerne til boligen.

Lyset slukker hvert 10. min. og du skal selv tænde det igen, ved at bruge din vaskebrik på briklæseren i vaskeriet.

Der er sat sikrings kroge på vinduerne. Der skal stadig luftes ud.
Der er monteret en dørpumpe på indgangsdøren til vaskeriet. Så er døren lukket, når vaskeriet er tomt. Normal åbningstid kl.06.00 – 21.00. Har du behov for at vaske i tidsrummet fra kl. 21.00 – 06.00, skal du henvende dig hos viceværten. Her skal du have kodet din brik.

Har du spørgsmål eller er der tekniske problemer med en af maskinerne i vaskeriet, skal man henvende sig til Nortec (se telefonnummeret i vaskeriet). Varmemesteren har ikke længere noget at gøre med drift af vaskeriet.

OBS: Da vi har problemer med at nogle personer opholder sig i vaskeriet uden lovligt ærinde med at vaske, henstiller vi til at du sørger for at vinduer og døre er lukkede når du forlader vaskeriet som den sidste.