Boligsocialt arbejde

Skovparken har siden 1994 været en del af den boligsociale indsats, og den nuværende helhedsplan tager afsæt i de tidligere erfaringer i området. Den nuværende boligsociale helhedsplan er for perioden 2022-2025.

Helhedsplanen rummer udover en række konkrete indsatsområder en grundtanke om, at det ikke blot er Skovparken (AAB Kolding afdeling 21), der skal løftes, men kvarteret som en helhed. Indsatser, der går på tværs af kvarteret, er derfor højt prioriteret.

Kvarternetværket i Skovparken/Skovvejen har været primusmotor i forhold til visioner og idéer. Efterfølgende har der været nedsat arbejdsgrupper, der har konkretiseret de indsatsområder, der er blevet grundpillerne i helhedsplanen.

Visioner for kvarterets fremtid
Overordnet er målet øget trivsel og tryghed i kvarteret, og det boligsociale arbejde skal komme fællesskabet til gode. På hjemmesiden www.bylivkolding.dk kan du under kvarterer –> Skovparken/Skovvejen læse konkret om, hvad der sker af boligsociale aktiviteter i Skovparken.

Du kan hente og læse hele helhedsplanen her.