Grønt liv

Skovparken ligger både smukt i grønne omgivelser og gør i disse år ekstra ud af at skåne miljøet. Det handler både om konkrete miljøforbedrende tiltag og undervisningsmuligheder og kvarterets beboere.

I 2012 er der blandt andet udgivet denne pixibog, der beskriver dele af Skovparkens miljøindsats:

Her kan du læse om de grønne områder, energi og spareråd og den forbedrede affaldssortering.