Nyt fra afdelingsbestyrelsen afd. 21

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 21

Du kan her se referatet fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde den 15. novenber 2014

TRYK for at hente

 

 

bestyrelsetegning