Juniorklubben flytter

juniorklubben

Klubben i Skovparken har i en årrække ligget i kælder under Børnehaven Tusindfryd. Til efteråret flytter der i midlertidige pavilloner ved siden af Ambassaden i Skovparken.

”Det er helt vildt dejligt, at bestyrelsen har sagt ja til, at vi kan låne pladsen ved siden af Ambassaden”, siger Christine Rasmussen, der er ungdomsskoleinspektør på Ungdomsskolen Kolding, og fortsætter:

”Det gør, at vi kan blive synlige i området, og at folk kan se det arbejde, vi laver der”, forklarer hun og nævner blandt andet arbejdet med fritidsjobs og rengøring af de fælles arealer.

Den nye klub bliver 180 kvadratmeter fordelt over seks sammenhængende pavilloner. Derudover får brugerne og medarbejderne bedre indeklima. Lige nu, mens klubben stadig er under jorden, er der ikke vinduer i de fleste af lokalerne. Det eneste rum med sollys er køkkenet. Det betyder også, at den bagerste del af kælderen ikke bliver brugt i det daglige.

”Jeg håber, at vi – på sigt – kan tænke junior- og ungdomsklubben ind i en samlet plan for området”, siger hun og nævner det nye jobcenter i centret som en del af den nuværende plan.

Klubben har ligget i kælderen i en del år. Ungdomsskolen overtog den i 1999. Siden har der ligget en dispensation til, at kælderlokalerne kunne bruges som klub for de unge.

”Vi er rigtig glad for, at vi kan komme op over jorden. Som det er nu, har vi eksempler på piger, der ikke må komme i klubben”, siger hun og forklarer, at det blandt andet skyldes, at kælderlokalerne minder om forældrenes flugt fra hjemlandet, og at man som forældre ikke kan se, hvad der sker under jorden.

Flytningen har været undervejs i mange år. For syv år siden blev idéen fremsat ved et budgetseminar, og siden har flytningen jævnligt været oppe at vende. Den nye placering ved Ambassaden er midlertidig og godkendt for en periode på tre år.

Midlerne til flytningen af klubben kommer fra budgetvedtagelsen for 2016 i Kolding Kommune. Der er afsat 500.000 kroner til flytningen.