Hvis du skulle bo i Skovparken om 10 år….

Bor du i Skovparken, er du 50+
Så vil vi gerne invitere dig til informationsmøde

Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 18.30 – 20.30 i Café 43 

I oktober/november gennemfører Mia Olesen en undersøgelse for boligforeningen.

Undersøgelsen har fokus på, hvordan vi fremover kan sikre at ældre kan blive
boende i Skovparken afd. 21

På mødet får du mere information om undersøgelsen.
Vi søger for kaffe/te og lidt sødt.

Du kan også møde Mia i Værestedet den 1. november kl 10-12

Venlig hilsen – Afdelingsbestyrelsen & De boligsociale medarbejdere.