Få en lettere dagligdag

Hør om hjælpemidler / muligheder

Ergoterapeuter, aktivitet konsulenter og forebyggende medarbejder fra Kolding kommune, vil være tilstede.hjaelpemidler1

Mød op i værestedet – Skovparken 43
Tirsdag den 23. august kl. 10.00  –  12.00

Er du gangbesværet eller har du svært ved at holde balancen ?

Er turen til indkøb blevet for lang ?

Har du brug for rollator, kørestol, gangstativ eller forhøjet toiletsæde ?

Mulighed for at få set på sin rollator osv.

Hør om tilbud til ældre hjemmedeboende borger.

Hør om forebyggende besøg til ældre.

Der vil være kaffe, vand og frugt.

Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune.
ByLivKolding – Buen 5 st. 6000  Kolding