Boligsocial indsats i perioden 2014-2018

Informationsmøde !

Torsdag den 25. oktober kl. 19.00

Hvor: Café 43, Skovparken 43, kælderen.

Alle beboere i afd. 21, 22, 42 og 74 indbydes til informationsmøde, hvor forløbet frem mod en evt. boligsocial helhedsplan gennemgås.

Mette Hagesen, boligsocial konsulent, vil gøre rede for rammerne for
en boligsocial helhedsplan og Landsbyggefondens ansøgnings procedure.

Første del af ansøgningsforløbet starter nu. Ansøgningsforløbet vil strække
sig frem til næste efterår, og en endelig helhedsplan vil blive sendt til afstemning
på beboermøde i sommeren 2013.

Kom og høre mere om tidsplanen og hvad en kommende helhedsplan kan
betyde for kvarteret.

Mette Hagesen
Boligsocial konsulent.