Beboermøder 2014

bestyrelsetegningSå nærmer vi os sæsonen med årets beboermøder og her på siden kan du se hvornår der er beboermøde i din afdeling.
Mød frem, få information og stil spørgsmål til afdelingsbestyrelsen og AAB,s repræsentanter.
Beboermødet har bl.a. beslutningskompetence omkring det kommende års budget for afdelingen, så det er reelt her, huslejen fastsættes.
Og da sidste frist for varsel af huslejeforhøjelser er den 1. oktober, er august-september, hvor møderne holdes, det afgørende tidspunkt.

Beboermødet er også stedet, hvor der gives information om den enkeltes boligforhold i afdelingen.
Og så er det forummet, hvor du kan stille forslag om forbedringer og nye initiativer. Har du forslag, der skal behandles på beboermødet, skal boligforeningens
administration have dem i hænde senest 14 dage inden mødets afholdelse.

Fælles dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden for mødet

3. Beretning om afdelingens drift

4. Regnskabsorientering for året 2013

5. Indkomne forslag

6. Budgetforslag for regnskabsåret 2015

7. Valg

8. Eventuelt

Hvis du ønsker et fyldestgørende regnskab med noter, kan du finde det på bovia.dk under din afdeling.

Beboermøderne for afd. 21 – 22 – 42 og 74 afholdes på følgende datoer og steder:

Afd. 21 Onsdag den 27. august kl. 17.00 Hotel Comwell Skovbrynet 

Afd. 22 Torsdag den 4. september kl. 17.00 Fælleshuset Skovvænget 30

Afd. 42 Tirsdag den 2. september kl. 17.00 Fælleshuset Skovvænget 30

Afd. 74 Tirsdag den 16. september kl. 17.00 Fælleshuset Skovvænget 30