Beboermødet onsdag den 5. september 2012

Onsdag den 5. september 2012 blev det årlige beboermøde afholdt.
Som det fremgår af billederne var der ikke det store fremmøde.
De personer i bestyrelsen som var på valg blev alle genvalgt og
formanden blev også genvalgt.

Her kan du se navnene på bestyrrelsen – tryk