Vagtordning

Brug vagtordningen, hvis der indtræffer alvorlige uheld eller driftsforstyrrelser efter normal arbejdstids ophør. Du skal kontakte varmemesteren i hans arbejdstid, hvis der opstår småproblemer som en dryppende vandhane eller susen i radiatoren.

Vagten tager sig ikke af funktionssvigt i bl.a. fællesvaskeriet, privat installerede genstande og lignende.

Akutte problemer kan være følgende:

  • udstrømmende vand på grund af defekte rørinstallationer
  • risiko for oversvømmelse
  • væsentlig strømsvigt
  • eller andre forhold, som er af væsentlig betydning
  • indbrud hvor der er usikret adgang til lejemålet

Ring til vagtordningen på telefon 7933 3393 (weekend og aften).