Antennerådet

Antennerådets bestyrelsesmedlemmer bliver valgt på de enkelte afdelingers beboermøder. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer.

Skovparken (AAB Kolding afd. 21) og Skovvejen (Boligselskabet Kolding) har hver to medlemmer, mens Nørremarksvej (AAB Kolding afd. 74), rækkehusene i Skovparken (AAB Kolding afd. 22) og rækkehusene på Skovvejen (AAB Kolding afd. 42).

Har du spørgsmål eller klager omkring antenneforhold eller andre ting, skal du kontakte den person, som er valgt i din lokale afdeling. Træffetid for alle lokalrepræsentanterne er hver onsdag kl. 17-18.

Antennerådet Skovparken Kolding for afdelingerne 21 – 22 – 42 og 74 samt Boligselskabet Kolding.

  • Formand:  Michael Langholz                                               Mail: michael.langholz@stofanet.dk                       Tlf. 2047 9841
  • Kasserer/Næstf.:  Kirsten Elkjær  Skovparken 8           Mail: kirstene@stofanet.dk                                       Tlf: 2896 0239
  • Bestyrelsesmedlem: Christian Sørensen                        Mail: christian.laban@gmail.com                            Tlf: 2824 1502
  • Bestyrelsesmedlem:  Michael Månsson                          Mail:
  • Bestyrelsesmedlem:   Anni Damgaard                            Mail: anni.damgaard@gmail.com                           Tlf: 7553 3615
  • Bestyrelsesmedlem: Preben Jensen                                Mail: prebenradio@stofanet.dk                               Tlf: 5055 7200
  • Bestyrelsesmedlem: Gert Lund                                        Mail: