Antennerådet

Antennerådets bestyrelsesmedlemmer bliver valgt på de enkelte afdelingers beboermøder. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer.

Skovparken (AAB Kolding afd. 21) og Skovvejen (Boligselskabet Kolding) har hver to medlemmer, mens Nørremarksvej (AAB Kolding afd. 74), rækkehusene i Skovparken (AAB Kolding afd. 22) og rækkehusene på Skovvejen (AAB Kolding afd. 42).

Har du spørgsmål eller klager omkring antenneforhold eller andre ting, skal du kontakte den person, som er valgt i din lokale afdeling. Træffetid for alle lokalrepræsentanterne er hver onsdag kl. 17-18.

Antennerådet Skovparken Kolding for afdelingerne 21 – 22 – 42 og 74 samt Boligselskabet Kolding.

  • Formand  Michael Langholz          Skovparken 17, 3 mf  tlf.  2047 9841  mail: skovparkens-antenneraad@stofanet.dk  afd. 21
  • Næstformand/Kasser  Kirsten Elkjær        Skovparken 94A   tlf. 2896 0230   mail: kirstene@stofanet.dk   afd. 22
  • Bestyrelsesmedlem Preben Jensen             Skovvejen 49   tlf. 2016 8839   mail: prebenradio@stofanet.dk  afd. 42
  • Bestyrelsesmedlem Peter Højer Nielsen   Skovvejen 36,1 mf.   tlf. 4261 8755   mail: peter_nielsen1987@hotmail.com  afd. BK
  • Bestyrelsesmedlem Gert Lund                      Skovvejen 42,2. tv.   tlf. 2065 2566  mail: gertlund@stofanet.dk   afd. BK
  • Bestyrelsesmedlem Anni Damgaard           Skovparken 103, st. th.   tlf. 6084 2910   mail: anni.damgaard@gmail.com   afd. 21
  • Bestyrelsesmedlem  Martin Eilstrup           Nørremarksvej 14,2. th.   tlf. 5380 3389   mail: stor.m84@gmail.com   afd. 74