Værestedet Café 43

Café 43 er blevet rammen om mange forskellige aktiviteter og arrangementer for beboere i Skovparken. Klik dig på undersiderne for at læse mere om de forskellige tilbud og muligheder: dagtimerne, aftentimerne og åbent hus for gravide og nybagte mødre.

Imageworkshop i Café 43

Du kan også følge Værestedet Café 43 på Facebook.