Afdelingsmøde for afd. 21

 

Afdelingsmøde i afd. 21 mandag den 24. august 2020 kl. 18.00 på Comwell.

Så nærmer vi os sæsonen for årets afdelingsmøde.
Mød frem, få information og stil spørgsmål til afdelingsbestyrelsen og Bovia,s repræsentanter.
Afdelingsmødet har bl.a. beslutningskompetence omkring det kommende års budget for afdelingen, så det reelt her, huslejen fastsættes.
Da sidste frist for varsel af huslejeforhøjelser er den 1. oktober, er august-september, hvor møderne holdes, det afgørende tidspunkt.
Afdelingsmødet er også stedet, hvor der gives information om enkeltes boligforhold i afdelingen, og så er det forummet, hvor du kan stille forslag om forbedringer og nye initiativer.
Har du forslag, der skal behandles på afdelingsmødet, skal Bovia have dem i hænde senest 14. dage
inden mødets afholdelse.
Men hvorfor ikke sende forslaget allerede i dag. Du kan finde en blanket på “min side” på bovia.dk

 

Fælles dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af forretningsorden for mødet.
  3. Beretning om afdelingens drift.
  4. Regnskabsorientering for året 2019.
  5. Indkomne forslag.
  6. Budgetforslag for regnskabsåret 2021.
  7. Valg.
  8. Eventuelt.

Mød frem og deltag mandag den 24. august 2020 kl 18.00